Kolesterol har ikke skylda!

Mange som er redd for høyt kolesterol er ikke klar over at kolesterol er livsviktig og beskytter kroppen mot anemi, infeksjoner og kreft. Visste du at eldre med høyt kolesterol lever lenger enn de med lavt. Det er dessuten en myte at kolesterol er en årsak til hjertesykdom siden de fleste som dør av hjerteinfarkt har forholdsvis normale kolesterolverdier. En stort studie ved navn Framingham Heart Study (omfattet ca 6000 menn) viste at de som spiste mest mettet fett med mye kolesterol veide mindre og hadde lavere risiko for hjertesykdom. Kenyas masaier rammes heller ikke av hjertesykdom til tross for inntak av store mengder fett fra kjøtt og geitemelk. Hypotesen om at kosholdskolesterol forårsaker økt blodkolesterol har aldri blitt bevist, mens det finnes rikelig med bevis som tyder på at høye kolesterolverdier gjøre oss friskere. Kanskje det er på tide å revurdere kolesterolsenkende statiner?

Universistet i Birmingham kunne forrige uke opplyse om at 4 millioner mennsker i England har feilaktig blitt foreskrevet statiner og løper risikoen for farlige bivirkninger istedenfor. De antyder at legene ukritisk benytter seg av en “skyte med hagle” metode for a behandle hjertesykdom. Har de ikke fått med seg at høyt kolesterol alene IKKE er en risikofaktor eller er det andre incentiver som driver dem? 

Kardiolog Aseem Malhotra ved Royal Free Hospital sier problemet er at leger overdriver faren ved kolesterol og glemmer å foreta enn bredere vurdering. Blandt annet har aminosyren homocystein sammenheng med hjertesykdom. For mye homocystein i blodet kan skape kjemiske reaksjoner som får kolesterolet (LDL) til å feste seg til arterieveggene. Underskudd på de tre vitaminene B6, B12 og folat kan føre til høye konsentrasjoner av homocystein og alle disse B-vitaminene finnes i animalsk føde. 

Et annet stort problem er sukker. Sukkermolekyler reagerer kjemisk med hemoglobin (blodprotein som frakter oksygen) og svekke deres funksjonsevne. Dette kalles glykosyleringsreaksjoner (karamelisering) og gjør at kroppen må produsere enda flere blodlegemer. Dette øker risikoen betraktelig for blodpropp siden høy konsentrasjon av hemoglobin kan føre til at blodet tykkner. Reduserer du karbohydratene betydelig, spesielt de høyglykemiske, så kan du trolig slutte med farlige blodfortynnende medikamenter som albyl-E og Marivan?

Koenzym Q10 er en annen viktig kofaktor som blir tilført best fra animalsk føde og som er nødvendig for at hjertet skal slå. Hjertepasienter får som regel beskjed om å spise færre animalske matvarer i et forsøk på å senke kolesterolet men mister da tilførselen av viktige Q10. I tillegg tar de kanskje kolesterolsenkende medisiner som reduserer kroppens egen produksjon av Q10. Dette er rene oppskriften på hjertesvikt. 

Og siden forekomsten av kreft øker så er det på sin plass og nevne at statiner fremkaller kreft i dyreforsåk. Og i en japansk undersøkelse av mer enn 47.000 pasienter som ble behandlet med en lav dose av simvastatin, fant man mer en fem ganger så mange kreftdødsfall blandt dem som hadde oppnådd lavest kolesterolverdier. 

Trekk din egen konklusjon.

Posted in Kosthold and tagged , , , .

Aleksander er doktor i kiropraktikk med vekt på helhetlig og vitalistisk helse.