Gravid & Baby

Hvorfor det? De har da ikke vondt i ryggen!? Dette har jeg ofte hørt foreldre si, selv om de gjerne tar barna sine til undersøkelse for synet, hørselen og karies i tennene. Når det dreier seg om viktigheten av å undersøke nerve- / muskel- og skjellettapparatet, er de fleste uvitende.  Mange foreldre tenker ikke over at ryggen huser og beskytter vårt aller viktigste organ – nemlig nervesystemet som styrer alle kroppens funksjoner. Det mottar og sender stimuli i form av nerveimpulser og styrer blant annet immunforsvaret, fordøyelsen og søvnen. Med kroppens innebygde balanse, eller homeostase, tenker vi på dens evne til å tilpasse seg ytre påvirkninger som endrer vår fysiologi og biokjemi. Barnets evne til å stå imot hverdagens fysiske og psykiske påkjenninger er en målestokk for barnets helse. Som regel blir ikke alle barna i familien eller barnehagen syke, til tross for at alle blir utsatt for de samme bakteriene. Noen er simpelthen bedre rustet enn andre.

En mulig årsak kan være at nervesystemet er i ubalanse. Hvis nervesystemet skal fungere optimalt, er det avhengig av sunn stimulanse. Det foregår ved at sanseceller rundt om i kroppen blir aktivert. De viktigste finner man i nakken og ellers i ryggsøylen. Når det oppstår funksjonsforstyrrelser i ryggen (låsninger på folkemunne), resulterer det i en svekkelse av nervesignalene og mindre stimulanse av sentralnervesystemet. Det hemmer nervesystemets evne til å tolke omgivelsene og gjøre de nødvendige reguleringer i kroppen for å unngå sykdom og plager.

Kiropraktoren undersøker ryggsøylen og andre ledd for å finne slike funksjonsforstyrrelser. Disse blir så spesifikt korrigert for å gjenopprette normal bevegelighet og nervetilførsel i kroppen. Dette er spesielt viktig for barn fordi reseptorer i bevegelsesapparatet hos dem spiller en avgjørende rolle for utviklingen av hjernen og nervesystemet generelt. Redusert stimulanse av sentralnervesystemet er bl.a. blitt forbundet med svekkelse av barnets motorikk og læreevne, samt lære- og atferdsproblemer (ADHD), aggressivitet, søvnproblemer, kolikk og økt forekomst av sykdommer som øre-nese- og halsinfeksjoner.


Dr. med. Roger Sperry, som vant Nobelprisen i medisin for sin forskning på hjernen, har uttalt følgende: “Forbindelsen mellom bevegelse og hjerneaktivitet kan sammenlignes med en vindmølle som genererer strøm for et kraftverk. Bevegelse “lader” hjernens batterier slik at barna er i stand til å tenke, føle og fungere bedre.” Det er et tankekors i vår nye høyteknologiske verden hvor barna foretrekker å sitte foran pc’n og spille på playstation framfor å drive med lek og sport. Foruten ensidige stillesitting er det i også andre årsaker til at det utvikler seg funksjonsforstyrrelser i rygg og nakke hos barn. Også selve fødselen kan være traumatisk for babyen.

Det er spesieltved komplikasjoner hvor man er tvunget til å benytte sugekopp, tang eller keisersnitt at nakkeproblemer kan oppstå. Tegn som kan tyde på at slike problemer har oppstått, er at babyen misliker å ligge på magen eller kun snur hodet til den ene siden. Dette er noe mor også vil legge merke til når hun ammer. Noen babyer foretrekker å die fra kun den ene siden. Barneårene er en periode med mye knall og fall. Ungene må lære å gå, sykle og drive idrett. Mens et plaster og noen trøstende ord hjelper mot et skrubbsår på kneet, blir ofte skader i ryggen forbigått. Symptomer som ofte blir bagatellisert som voksesmerter og syting, kan i realiteten være begynnelsen på skjevheter i ryggen. Av den grunn anbefaler vi at foreldre regelmessig får undersøkt barna sine hos kiropraktor under hele oppveksten.

Det hele dreier seg om å gi barna sine best mulig utgangspunkt for optimal vekst og utvikling.

Isabel og Stephany er typiske favorittpasienter. De hadde begge små funksjonelle skjevheter i ryggen som lot seg enkelt korrigere. Isabel hadde fordøyelsesplager og Stephany koordinasjon- og motoriske svakheter som har løst seg med kiropraktikk. Nå kommer de en gang i måneden for å forsikre optimal utvikling på generelt basis.

Kamil har jeg behandlet fra han var 9 år. Moren har en kraftig skoliose og var redd sønnen skulle ende opp med det samme. Det er 6 mnd. mellom disse bildene. Tidligere hadde Kamil ryggsmerter og ortopeden trodde en operasjon var nødvendig. De ble overrasket og forandret mening da de så de positive endringene. I dag er Kamil dyktig basketballspiller og har ingen ryggplager lenger.

Kamil har jeg behandlet fra han var 9 år. Moren har en kraftig skoliose og var redd sønnen skulle ende opp med det samme. Det er 6 mnd. mellom disse bildene. Tidligere hadde Kamil ryggsmerter og ortopeden trodde en operasjon var nødvendig. De ble overrasket og forandret mening da de så de positive endringene. I dag er Kamil dyktig basketballspiller og har ingen ryggplager lenger.

icpa4kids.com