Kiropraktorens utdannelse

Utdannelsen til autoriserte kiropraktorer i Norge er på 5,5 år på universitetsnivå med påfølgende 1 års turnustjeneste.

Utdannelsen inneholder fag som:Anatomi, Fysiologi, Biologi (mikro/neuro/molekylær), Fysikk, Biokjemi, Kjemi, Biomekanikk (teoretisk/klinisk), Radiografi, Radiologi, Patologi, Farmakologi, Psykologi, Epidemiologi, Genetikk, Idrettsmedisin, Diagnostikk, Førstehjelp og akuttmedisin.

Kiropraktiorutdannelsen med sin turnusordning, er like lang som legeutdannelsen og kiropraktorens profesjonelle tittel og grad etter utdannelsen er Doctor of Chiropractic (D.C.).

Det er flere utdanningsinstitusjoner som utdanner kiropraktorer, men det er fremdeles ikke noen i Norge. Det jobbes med dette, og vi ser fram til at om få år er en utdannelse på norsk jord.

For tiden foregår utdannelsen til de fleste kiropraktorer som returnerer til Norge ved skoler i England, Danmark og USA.

Ved Advanced Chiropractic har kiropraktor Aleksander Bjargo DC, CACCP i tillegg tatt en 2 årig videreutdannelse i kiropraktisk pediatri (barnekiropraktikk) i regi av International Chiropractic Pediatrics Association (ICPA) og 200 timer i funksjonell nevrologi gjennom Carrick Institute of Functional Neurology. Dette er den største godkjente organisasjonen innen kiropraktisk nevrologi på verdensbasis og er et fagfelt under sterk utvikling.

Tabellen nedenfor viser antall undervisningstimer kiropraktoren har i de forskjellige fag. Rubrikken til høyre viser til sammenliging hva en legestudent må gjennomføre.