Hva er kiropraktikk?

Før vi går innpå vårt spesialfelt så vil vi sammenfatte tre mål de fleste kiropraktorer forsøker å oppnå med behandlingen sin.

  • Økt bevegelighetsmønster
  • Redusert muskelspenning
  • Mindre smerter

Dette er gode målsetninger og mange er dyktige til akkurat dette, inkudert oss selv.

Ved Advanced Chiropractic har vi tatt det et skritt videre ved å forsøke å finne den underliggende årsaken til tilstanden din. Vår grundige undersøkelse vil avsløre om du har strukturelle misforhold i muskel- og skjellettapparatet Hva er nå det, kan du spørre?

Tenk på ryggraden din som grunnmuren for et hus. Hvis fundamentet ikke er i vater, kan du forvente at gulvene buler opp, veggene sprekker, og vinduene ikke kan lukkes ordentlig? Du kan lappe skadene, men med forventning om at problemene returnerer, og må repareres igjen og igjen. Ved Advanced Chiropractic ser vi etter slike underliggende strukturelle skjevheter i kroppen som kan føre til en rekke andre følgeproblemer.

Hvordan kan strukturelle skjevheter være årsaken til symptomene dine?

Det har å gjøre med forholdet mellom, ryggsøylen – kroppens rammeverk, og nervesystemet – kroppens kontrollorgan. Ryggvirvlene virker som en beskyttende rustning for den myke ryggmargen og nervene, som fungerer som motorveier full av informasjon som sendes mellom hjernen og kroppen. Strukturelle misforhold kan endre sensorisk informasjon, og dermed evnen hjernen kommuniserer med kroppen din, gjennom nervene som forgrener seg ut fra ryggsøylen til alle kroppens muskler, ledd og organer. Normal bevegelsesfunksjon i ryggsøylen er en forutsetning for riktige nervesignaler. En forstyrrelse av disse signalene kan være årsaken til et mangfold av symptomer – eller hva vi liker å kalle sekundære plager.