HELFO

Nye regler for egenandeler og dekning av fysioterapi med Helfo i Spania
Fra januar 2017 ble de omtalte nye Helfo reglene iverksatte. Nå får ikke lenger de som har visse diagnoser gratis fysioterapibehandling, alle må betale en egenandel.

Fysioterapi har til nå vært gratis for en rekke diagnoser, som multippel sklerose, opptrening etter visse operasjoner, noen revmatologiske diagnoser osv. Men fra 1. januar må altså alle betale egenandel på behandlingen – opp til 1.990 kroner. Når du i løpet av et kalenderår har betalt mer enn dette beløpet, får du tilbakebetalt det overskytende, og du får et frikort i posten som gjør at du får dekket fysioterapibehandling resten av det samme kalenderåret. Dvs. etter Helfos egne takster.

Det er to unntak til dette egenandelstak 2 – frikortet. Både barn under 16 år og de som har NAV-godkjent yrkesskade slipper å betale egenandeler etter Helfos takster.

For oss i utlandet, innebærer det at du må fortsatt legge ut for hver behandling, og du må selv sende inn regningen til Helfo. Du får fremdeles tilbake en del av beløpet (refusjonsdelen), og de holder regning med hvor mye du har betalt i egenandeler. Og kommer du over det såkalte egenandelstak 2, som altså har blitt redusert til 1990,- kroner, så får du frikort.

Når du har mottatt dette, legger du fortsatt ut på samme vis, men du får altså pengene tilbake etter Helfos takster. Hos oss på Advanced Chiropractic innebærer det at for en timesbehandling med Redcord, så ligger Helfos takster høyere enn våre priser. Du må altså legge ut litt mer enn de som ikke har Helfo, men når du får frikort, får du hele beløpet refundert. Med halvtimes A.R.T.-behandling er Helfos takster lavere, og du må fortsatt betale en egenandel selvom du har frikort.

https://helfo.no/frikort-for-helsetjenester-egenandelstak-2

Posted in Lover og regler and tagged , .

Aleksander er doktor i kiropraktikk med vekt på helhetlig og vitalistisk helse.